SoftwareSuccess.org
Success for Everybody 
Home      About Me
Print this pageAdd to Favorite
Kadir Alpaslan Demir Academic Background

  Doç. Dr. Kadir Alpaslan DEMIR

        

  kadiralpaslandemir (at) gmail (dot) com

   

  Program Yöneticisi

 

 

     

YÖK FORMATLI ÖZGEÇMİŞ

 

1.      ADI SOYADI               : Kadir Alpaslan DEMİR

2.      DOĞUM TARİHİ        : 1978

3.      UNVANI                       : Doç. Dr.

4.      ÖĞRENİM DURUMU:

Derece

Alan

Üniversite

Ortalama

Yıl

Yüksek Lisans

İşletme

Gebze Teknik Üniversitesi

4,0/4,0

2014-2019

Doktora

Yazılım Mühendisliği

Naval Postgraduate School, ABD.

4,0/4,0

2005-2008

Yüksek Lisans

Yazılım Mühendisliği

Naval Postgraduate School, ABD.

4,0/4,0

2003-2005

Yüksek Lisans

Bilgisayar Bilimleri

Naval Postgraduate School, ABD.

3,93/4,0

2003-2005

Lisans

Bilgisayar Mühendisliği

Deniz Harp Okulu

3,69/4,0

1995-1999

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanları:

 

Analysis of TLCharts for Weapon Systems Software Development, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, ABD. Aralık 2005.

 

Danışmanlar:

Doç. Dr. Doron Drusinsky

Doç. Dr. Man-Tak Shing

 

Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanları:

 

Measurement of Software Project Management Effectiveness, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, ABD. Aralık 2008.

 

Danışmanlar:

Prof. Dr. James Bret Michael

Doç. Dr. John Osmundson

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanları:

 

Human-Robot Co-working and Roboethics, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, Haziran 2019.

 

Danışman:

Doç. Dr. Meral Elçi

Görevler:

Görev/Ünvan

Görev Yeri

Yıl

Yazılım Analiz ve Tasarım Mühendisi

Araştırma Merkezi Komutanlığı

2015- Devam

Sistem Analiz Mühendisi

Araştırma Merkezi Komutanlığı

2011-2015

Öğ. Gör. Dr. (Davetli)

Maltepe Üniversitesi

2011

Öğ. Gör. Dr.

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü

2009-2011

Öğ. Gör. Dr.

Deniz Harp Okulu

2009-2011

Denizaltı Subayı

Denizaltı Filosu Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

1999-2003

5.      AKADEMİK ÜNVANLAR:

Öğretim Görevlisi (Dr.)            : 2009-2011         (Deniz Harp Okulu)

Doç. Dr.                                   : 20.03.2017 

6.     YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

     6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

Abdülkerim ERGÜNER (2008) “Yeni bir Yazılım Proje Yönetim Teorisinin ve Modelleme Dilinin Uygulanabilirliği (Applicability of a Novel Software Project Management Theory and Modeling Language)”, Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Tezi (M.S. in Information Systems), Naval Postgraduate School, ABD, Mart 2008.

 

Christopher D. CULLEN (2011) “Yazılım Proje Yönetim Uygulamaları Etkinliği: Nicel Bir Ölçme (The Effectiveness Of Software Project Management Practices: A Quantitative Measurement)” Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi (M.S. in Software Engineering), Naval Postgraduate School, ABD, Mart 2011.

 

Halil CİCİBAŞ (2011) “İnsansız Hava Araçları için Çok Kriterli Rota Planlamasının Modellenmesi ve Simülasyonu (Multi-Criteria Path Planning Model and Simulation for Unmanned Aerial Vehicles)” Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar ve İstihbarat Yüksek Lisans Tezi (M.S. in C4I), Deniz Harp Okulu Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Temmuz 2011.

7.     YAYINLAR

     7.1. Uluslararası standart çalışmaları

A1. Kadir Alpaslan Demir, IEEE/AIAA P1633 -2008 "Recommended Practice for Software Reliability", IEEE Standart. Editör, Çalışma Grubu Koordinatörü.

     7.2. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

A2. Kadir Alpaslan Demir, Buğra Turan, “Developing Trends in Power and Networking Technologies for Smart Cities“, Kitap Bölümü olarak yayınlanmak üzere kabul edildi, Kitap Adı: Developing and Monitoring Smart Environments for Intelligent Cities. IGI Global Publishing, 2020. Editör: Dr. Zaigham Mahmood, Univ of Derby, UK. Yayıncı: IGI.

A3. Buğra Turan, Kadir Alpaslan Demir, Burak Soner, Sinem Coleri Ergen, “Visible Light Communications in Industrial Internet of Things “, Kitap Adı: IoT in the Industrial Sector. Springer International Publishing, 2019. Editör: Dr. Zaigham Mahmood, Univ of Derby, UK. Yayıncı: Springer.

A4. Kadir Alpaslan Demir, Buğra Turan, Tolga Önel, Tufan Ekin, Seda Demir (2019) “Ambient Intelligence (AmI) in Business Environments and Internet of Things Transformation Guidelines”, Bölüm 3, Sayfa: 39-67. Kitap Adı: Guide to Ambient Intelligence in the IoT Environment: Principles, Technologies and Applications. Editör: Dr. Zaigham Mahmood, Univ of Derby, UK. Yayıncı: Springer.

A5. Kadir Alpaslan Demir, Halil Cicibaş, (2018) “The Next Industrial Revolution: Industry 5.0 and Discussions on Industry 4.0”, Bölüm 18, Sayfa: 247-260. Kitap Adı: Industry 4.0 from the MIS Perspective. Editörler: Sevinç Gülseçen, Zerrin Ayvaz Reis, Murat Gezer, Çiğdem Erol. Yayıncı: Peter Lang Publishing Group. DOI: 10.3726/b15120.

A6. Kadir Alpaslan Demir, (2017) “3PR Framework for Software Project Management: People, Processes, Products, and Risks“, Bölüm 7, Sayfa: 143-170. Kitap Adı: Software Project Management for Distributed Computing. Editör: Dr. Zaigham Mahmood, Univ of Derby, UK. Yayıncı: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-54325-3_7.

A7. Kadir Alpaslan Demir, (2017) “Characteristics of Large-Scale Defense Projects and the Dominance of Software and Software Project Management“, Bölüm 4, Sayfa: 59-85. Kitap Adı: Software Project Management for Distributed Computing. Editör: Dr. Zaigham Mahmood, Univ of Derby, UK. Yayıncı: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-54325-3_4.

     7.3. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCIE & SSCI & Arts and Humanities)

A8. Emre Dalkıran, Tolga Önel, Okan Topçu, Kadir Alpaslan Demir, (2021) “Automated Integration of Real-Time and Non-Real-Time Defense Systems”, Defence Technology, Volume 17, Issue 2, April 2021, pp. 657-670, DOI: 10.1016/j.dt.2020.01.005. (Web of Science - SCIE).

A9. Nafiz Arıca, Ayşegül Mut, Alper Yörükçü, Kadir Alpaslan Demir, (2017) “An Empirical Comparison of Search Approaches for Moving Agents”, Computational Intelligence, 33(3), pp. 368–400. DOI: 10.1111/coin.12092. (Web of Science - SCIE).

A10. Halil Cicibaş, Kadir Alpaslan Demir, Nafiz Arıca, (2016) “Comparison of 3D Versus 4D Path Planning for Unmanned Aerial Vehicles”, Defence Science Journal, Vol. 66, No. 6, November 2016, pp. 651-664, DOI: 10.14429/dsj.66.9575. (Web of Science - SCIE).

A11.Kadir Alpaslan Demir, Halil Cicibaş, Nafiz Arıca, (2015) “Unmanned Aerial Vehicle Domain: Areas of Research”, Defence Science Journal, Vol. 65, No. 4, July 2015, pp. 319-329, DOI: 10.14429/dsj.65.8631. (Web of Science - SCIE).

     7.4. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCOPUS, ESCI, IEEE, EBSCO)

A12. Kadir Alpaslan Demir, (2021) “Smart Education Framework”, Smart Learning Environments.  (ESCI, SCOPUS, EBSCO).

A13. Kadir Alpaslan Demir, (2021) “Killer Robots and Armed Forces Transformation for the Robotic Era”, Defence and Strategy (Obrana a Strategie), Volume 21, Number 1 (June 2021), pp. 05-26, DOI: 10.3849/1802-7199.21.2021.01.005-026 (ESCI, SCOPUS, EBSCO).

A14.Kadir Alpaslan Demir, Ebru Caymaz, Fahri Erenel, (2016) “Defense Industry Clusters in Turkey”, Journal of Defense Resources Management (JoDRM), Volume 7, Issue No. 1 (12), April 2016. pp. 7-20. (EBSCO, ProQuest). 

A15.Kadir Alpaslan Demir, (2016) “Strategic Human Resource Management of Government Defense R&D Organizations”, Crostalk - Journal of Defense Software Engineering, Vol. 29, No. 2, March / April 2016, pp. 24-30. (Engineering Index (EI) Compendex, SCOPUS, EBSCO).

A16.Kadir Alpaslan Demir, (2015) “Requirements for Systems Development Life Cycle Models for Large-Scale Defense Systems“, Journal of Defense Resources Management (JoDRM), Volume 6, Issue no. 2 (11), October 2015. pp 87-94. (EBSCO, ProQuest).

A17.Kadir Alpaslan Demir, (2015) “Multi-View Software Architecture Design: Case Study of a Mission-Critical Defense System“, Computer and Information Science, Vol. 8, No. 4, November 2015, pp 12-31, DOI: 10.5539/cis.v8n4p12 (EBSCO, ProQuest, Computer Science Bibliography - DBLP).

A18.Kadir Alpaslan Demir, İhsan Burak Tolga, (2014) “A Sustainable Growth Rate Metric Based on R&D Experience for Government R&D Organizations”, Journal of Global Strategic Management, 16, 2014, December. pp. 26-36. (Cabell’s Directories, ASOS).

A19.Doron Drusinsky, Man-Tak Shing, Kadir Alpaslan Demir, (2007) "Creating and Validating Embedded Assertion Statecharts", IEEE Distributed Systems Online, Vol. 8, No. 5, 2007, Art. No. 0705-o5003. (Web of ScienceCore Collection, IEEE).

     7.5. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B1. Kadir Alpaslan Demir, Gozde Doven, Bulent Sezen, “Industry 5.0 and Human-Robot Co-working“, 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Conference Program, 21-23 June 2019, Istanbul, Turkey. (ScienceDirectElsevier)).

B2. Kadir Alpaslan Demir, Ebru Caymaz, (2017) “Robotic Warfare, Law of Armed Conflict (LOAC), and Law of Robotic Armed Conflict (LORAC)”, 12th International Scientific Conference “Defense Resources Management in the 21st Century” , November 9-10, 2017, Brasov, Romania. (EBSCO, ProQuest).

B3. Kadir Alpaslan Demir, Ebru Caymaz, Meral Elçi, (2017) “Issues in Integrating Robots into Organizations”, 12th International Scientific Conference “Defense Resources Management in the 21st Century” , November 9-10, 2017, Brasov, Romania. (EBSCO, ProQuest).

B4. Kadir Alpaslan Demir, Ebru Caymaz, (2016) “Current Research Areas in Defense Software and Information Systems Project Management “, Proceedings of the 11th International Scientific Conference “Defense Resources Management in the 21st Century” , November 10-11, 2016, Brasov, Romania. (EBSCO, ProQuest).

B5. Fahri Erenel, Kadir Alpaslan Demir, Ebru Caymaz, (2015) “Assessment of Defense Industry Clusters in Turkey“, Proceedings of the 10th International Scientific Conference “Defense Resources Management in the 21st Century” , November 13, 2015, Brasov, Romania. pp. 25-29. ISSN: 2248 - 2385 (EBSCO, ProQuest).

B6. Ebru Caymaz, Kadir Alpaslan Demir, Fahri Erenel, (2015) “An Analysis of Security Governance in Turkey“, Proceedings of the 10th International Scientific Conference “Defense Resources Management in the 21st Century” , November 13, 2015, Brasov, Romania. pp. 101-107. ISSN: 2248 - 2385 (EBSCO, ProQuest).

B7. Kadir Alpaslan Demir, Barış Egemen Özkan, (2014) “Organizational Change via Social Hubs: A Computer Simulation Based Analysis”, 4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation, and Business Management (ICLTIM 2014), November 20-22, Istanbul, Turkey, 2014. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 210, 2 December 2015, pp. 105 – 113 (Web of ScienceCore Collection, ScienceDirectElsevier).

B8. Kadir Alpaslan Demir, İhsan Burak Tolga, (2014) “A Sustainable Growth Rate Metric Based on R&D Experience for Government R&D Organizations”, 4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation, and Business Management (ICLTIM 2014),  November 20-22, Istanbul, Turkey, 2014.

B9. Seda Demir, Ramazan Kaynak, Kadir Alpaslan Demir, (2013) “Usage Level and Future Intent of Use of Quick Response (QR) Codes for Mobile Marketing Among College Students in Turkey“, 3rd International Conference on Leadership, Technology, and Innovation Management (ICLTIM 2013), November 14-16, Istanbul, Turkey, 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 181, 2015, pp. 405 – 413 (Web of ScienceCore Collection, ScienceDirectElsevier).

B10. Halil Cicibaş, Kadir Alpaslan Demir, Murat Günal, Nafiz Arıca, (2012) “A Simulation Model For Analysing Unmanned Aerial Vehicle Flight Paths“, 24th European Modeling & Simulation Symposium (EMSS), Sept. 19-21, Vienna, Austria, 2012. ISBN 978-88-97999-01-0. pp. 543-548. (Web of ScienceCore Collection)

B11.Kadir Alpaslan Demir, (2011) "Project Success as an Evolving Concept", Proceedings of the International Conference on Software Engineering Research & Practice 2011, SERP 2011, July 18-21, 2011, Las Vegas Nevada, USA. ISBN 1-60132-160-0. pp. 432-436.

B12.Halil Cicibaş, Ömer Ünal, Kadir Alpaslan Demir, (2010) “A Comparison of Project Management Software Tools", Proceedings of the 2010 International Conference on Software Engineering Research & Practice, SERP 2010, July 12-15, 2010, Las Vegas, Nevada, USA. CSREA Press 2010, ISBN 1-60132-160-0, pp. 560-565. (Computer Science Bibliography - DBLP).

B13.Kadir Alpaslan Demir, (2010) "Capturing Software Project Management Knowledge with PROMOL: Project Management Modeling Language", Proceedings of the 2010 International Conference on Software Engineering Research & Practice, SERP 2010, July 12-15, 2010, Las Vegas, Nevada, USA. CSREA Press 2010, ISBN 1-60132-160-0, pp. 439-445. (Computer Science Bibliography - DBLP).

B14.Kadir Alpaslan Demir, (2010) “A Simple Framework for Project Communications", Proceedings of the 2010 International Conference on Software Engineering Research & Practice, SERP 2010, July 12-15, 2010, Las Vegas, Nevada, USA. CSREA Press 2010,  ISBN 1-60132-160-0, pp. 452-456. (Computer Science Bibliography - DBLP).

B15.Kadir Alpaslan Demir, (2009) “Modular Prototyping of Systems and Environments Using Models Developed with Attributed Event Grammar”, Proceedings of the 2009 International Conference on Software Engineering Research & Practice, SERP 2009, July 13-16, 2009, Las Vegas, Nevada, USA. CSREA Press 2009, ISBN 1-60132-129-5, pp. 237-243. (Computer Science Bibliography - DBLP).

B16.Kadir Alpaslan Demir, (2009) “A Survey on Challenges of Software Project Management”, Proceedings of the 2009 International Conference on Software Engineering Research & Practice, SERP 2009, July 13-16, 2009, Las Vegas Nevada, USA. CSREA Press 2009, ISBN 1-60132-129-5, pp. 579-585. (Computer Science Bibliography - DBLP).

B17.Kadir Alpaslan Demir, James Bret Michael, John S. Osmundson, (2009) “Approaches for Measuring Software Project Management Effectiveness”, Proceedings of the 2009 International Conference on Software Engineering Research & Practice, SERP 2009, July 13-16, 2009, Las Vegas Nevada, USA. CSREA Press 2009, ISBN 1-60132-129-5, pp. 613-619. (Computer Science Bibliography - DBLP).

B18.Doron Drusinsky, Man-Tak Shing, Kadir Alpaslan Demir, (2006) "Creation and Evaluation of Embedded Assertions", Proceedings of the 17th IEEE International Workshop on Rapid System Prototyping (RSP'06), Chania, Crete, Greece, pp. 17-23, 13-16, June 2006. (IEEE Xplore Digital Library).

B19.Doron Drusinsky, Man-Tak Shing, Kadir Demir, (2005) "Test-Time, Run-Time, and Simulation-Time Temporal Assertions in RSP", Proceedings of the 16th IEEE International Workshop on Rapid System Prototyping (RSP'05), Montreal, Canada, pp. 105-110, 8-10 June 2005. (IEEE Xplore Digital Library).

     7.6. Uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan bildiriler

B20.Kadir Alpaslan Demir, (2017) “Roboethics: Current Research Questions”, 4th International Management Information Systems Conference, Istanbul, Turkey, 17-20 October 2017.

B21.Kadir Alpaslan Demir, Halil Cicibaş, (2017) “Industry 5.0 and a Critique Of Industry 4.0”, 4th International Management Information Systems Conference, Istanbul, Turkey, 17-20 October 2017.

B22.Halil Cicibaş, Kadir Alpaslan Demir, (2016) “Integrating Internet Of Things (IoT) into Enterprise Organizations: Socio-Technical Issues And Guidelines“, 3rd International Management Information Systems Conference, Izmir, Turkey, 6-8 October 2016.

B23.Kadir Alpaslan Demir, Egemen Sulukan, Refika Bakoğlu Deliorman, Seda Demir, Tanay Sıdkı Uyar, (2010) “Competitive Advantage of Wind Power Industry for Turkey: Analysis of Factor Conditions in Porter’s Diamond Model", 9th World Wind Energy Conference and Exhibition, 15-17 June 2010, Istanbul, Turkey.

     7.7. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

D1. Kadir Alpaslan Demir, (2017) “Research Questions in Roboethics“, Mugla Journal of Science and Technology, 3 (2), pp. 160-165. DOI: 10.22531/muglajsci.359648. (Indexed in DRJI, DOAJ, ULAKBİM-Dergipark).

D2. Halil Cicibaş, Kadir Alpaslan Demir, (2016) “Integrating Internet of Things (IoT) into Enterprise Organizations: Socio-Technical Issues and Guidelines“, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 2016, 1 (3), pp. 106-117. (ULAKBİM- Dergipark).

D3. Nafiz Arıca, Halil Cicibaş, Kadir Alpaslan Demir, (2012) “İnsansız Hava Araçları için Çok Kriterli Güzergâh Planlama Modeli“, Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 2012, 11 (1), 251-270. (TÜBİTAK/ULAKBİM).

D4. Kadir Alpaslan Demir, (2009) “Challenges of Weapon Systems Software Development“, Journal of Naval Science and Engineering. 2009, Vol. 5, No.3, pp. 104-116.

     7.8.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

E1. Ayşegül Mut, Alper Yörükçü, Nafiz Arıca, Kadir Alpaslan Demir,  (2012) “Gerçek Zamanlı İlerleyen Etmenlerde Arama Algoritmalarının Değişen Sensör Menzillerinde Karşılaştırılması", 20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı 2012 (SIU’12), 18-20 Nisan 2012, Fethiye, Muğla, Türkiye. ISBN:       978-1-4673-0056-8. (IEEE Xplore Digital Library).

E2. Kadir Alpaslan Demir, Halil Cicibaş, Nafiz Arıca, (2011) "İnsansız Hava Araçları için Modüler Bir Simülasyon Tasarım Örneği", 5. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu 2011 (UYMS 2011) Bildiri Kitabı Sayfa: 205-212, 26-28 Eylül 2011, Ankara, Türkiye.

E3. Kadir Alpaslan Demir, Ayşegül Mut, Hüseyin Okçu, Oğuzhan Alpyavuz, (2011) “Türkiye’deki Yazılım Mühendisliği Konferansları Üzerine Bir İnceleme” 5. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu 2011 (UYMS 2011) Bildiri Kitabı Sayfa: 225-228, 26-28 Eylül 2011, Ankara, Türkiye.

E4. Halil Cicibaş, Kadir Alpaslan Demir, Nafiz Arıca, (2011) “İnsansız Hava Araçları için Çok Kriterli Güzergâh Planlama Modeli”, 4. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı 2011 (USMOS 2011) Bildiri Kitabı Sayfa: 297-308, 12-13 Haziran 2011, Ankara, Türkiye.

E5. Kadir Alpaslan Demir, Süleyman Erten, Erdi Dönmez, Halil Cicibaş, (2010) “İnsansız Hava Araçlarının Operasyonel Ortamda Modellenmesi ve Simülasyonu” 2. Ulusal Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu 2010 (YKGS-2010) Bildiri Kitabı Sayfa: 133-141, 3-4 Aralık 2010, İstanbul, Türkiye.

E6. Kadir Alpaslan Demir, Abdülkerim Ergüner, (2008) "PROMOL ile Yazılım Proje Yönetimi Modellenmesi" Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu 2008, YKGS 2008, 9-10 Ekim 2008, İstanbul, Türkiye.

E7. Kadir Alpaslan Demir, (2006) "Meeting Nonfunctional Requirements through Software Architecture: A Weapon System Example",  Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı 2006 (UYMK 2006) Bildiri Kitabı Sayfa 148-157, 20-21 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye.

7.9.  Ulusal sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak yapılan konuşmalar

E8. Kadir Alpaslan Demir, Bilgi Sistemleri Geliştirme Proje Yönetiminde Liderliğin Önemi, “Liderlik Anlayışının 21. Yüzyıl Gerekleri Doğrultusunda Değişken Uygulamaları” konulu Liderlik Sempozyumu 2010. Deniz Harp Okulu, 26 Mayıs 2010, İstanbul, Türkiye.

E9. Kadir Alpaslan Demir, Komuta Kontrol Muhabere Bilgisayar ve İstihbarat (C4I) Yüksek Lisans Eğitiminin Askeri Personel için Önemi, Eğitimde ve Eğitim Teknolojilerinde Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı, Deniz Harp Okulu, 5 Mayıs 2016, İstanbul, Türkiye.

8.    Ulusal Kitap ve Kitap Bölümü

9.    Bilimsel Teknik Raporlar

F1. Kadir Alpaslan Demir, John S. Osmundson, "A Theory of Software Project Management and PROMOL: A Project Management Modeling Language", Teknik Rapor No: NPS-IS-08-006, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, USA, Mart 2008.

F2. Kadir Alpaslan Demir, James Bret Michael, John S. Osmundson, "Approaches for Measuring the Management Effectiveness of Software Projects", Teknik Rapor No: NPS-CS-08-006, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, USA, Haziran 2008.

10.  Kitap İncelemeleri

G1. Kadir Alpaslan Demir, (2016) "Book Review - Adrenaline Junkies and Template Zombies: Understanding Patterns of Project Behavior", Journal of Defense Resources Management (JoDRM), Volume 7, Issue no. 2 (13), October 2016. pp. 195-198. (EBSCO, ProQuest).

10.   Projeler

Kurumsal Sistem Mühendisliği Süreç İyileştirme Projesi

 

GENESİS Savaş Yönetim Sistemi Projesi

 

Uzun Ufuk Keşif Gözetleme Sistemi Projesi

 

GENESİS-ADVENT Yeni Nesil Savaş Yönetim Sistemi Projesi

 


Disclaimer

Material contained herein is made available for the purpose of peer review and discussion and should not be interpreted as necessarily representing the official policies or endorsements, either expressed or implied, of any affiliated organization or government.